Warmte uit het warmtenet

Met warmte van Eneco beschikt u altijd over warmte. Is uw bedrijfspand aangesloten op een grootschalig warmtenet (stadswarmte) of een collectieve warmte-installatie. U heeft geen gasketel en bespaart hierdoor ruimte. De warmte wordt gebruiksklaar in uw bedrijfspand afgeleverd en door de centrale verwarmingsinstallatie gestuurd. Na warmteafgifte stroomt het afgekoelde water terug het net in en wordt opnieuw opgewarmd.

Voor de opwekking van warmte gebruiken we overtollige warmte uit elektriciteitscentrales, industriële restwarmte en duurzame energietechnieken. Afhankelijk van het systeem stoot u hiermee 20 tot 60% minder CO2 uit vergeleken met een conventionele HR-ketel.

Wat is Koude?

Een aangenaam koel kantoor in de zomer zonder de droge lucht van een airconditioning. Dat krijgt u als u kiest voor Eneco Koude.

Koude komt uit de bodem, rivier of oppervlaktewater en in sommige gevallen wordt het geproduceerd met behulp van warmte-energie. We noemen Koude ook wel comfortkoeling of topkoeling. De uitstoot van CO2 is zeer laag ten opzichte van conventionele koelsystemen, wat Koude een heel milieuvriendelijk alternatief maakt.

Koude is vooralsnog alleen leverbaar in combinatie met warmte.

De voordelen

  • Altijd warmte, eventueel gecombineerd met koude.
  • U heeft geen gasketel en bespaart hierdoor ruimte.
  • Geen zorgen over onderhoud. Dat doet Eneco voor u.
  • Milieuvriendelijk door lage CO2-uitstoot.

Tarieven

De tarieven en tariefcomponenten voor Warmte zijn project of regio-gebonden en afhankelijk van contractuele afspraken met de gemeente of projectontwikkelaar bij de aanleg van de installatie. De tarieven worden periodiek aangepast. De manier waarop dit gebeurt is contractueel vastgelegd en kan afhankelijk zijn van de gasprijsontwikkeling of CBS-indexen.

Grootverbuik en Piekverbruik

Het Grootverbruik warmtetarief G2 geldt voor zakelijke klanten waarbij het standaard jaarverbruik inclusief warm tapwater groter is dan 138 GJ en kleiner dan of gelijk aan 4.700 GJ.

Het Piekverbruik warmtetarief geldt per 1 mei 2012 voor zakelijke klanten met een aansluitwaarde groter dan 100 kW, waarbij de theoretische bedrijfstijd minder dan 700 vollasturen bedraagt en waarbij de warmtelevering een aanvulling is op een in het pand geïnstalleerde eigen warmteopwekking.

Tarief Grootverbruik warmte G2-profiel

Tarief Grootverbruik warmte G2-profiel Blokverwarming

Tarief Piekverbruik

Capaciteitstarief (CAP)

Het CAP warmtetarief geldt voor zakelijke klanten met een jaarafname groter dan 4700 GJ. Naast een vastrecht- en verbruikstarief betaalt u een tarief voor gecontracteerd vermogen. Dit is afgeleid van de situatie op de gasmarkt voor grootverbuikers,

Verbruiksprofiel CAP (verbruik boven 4.700 GJ). Er bestaan diverse technische situaties waarbij afwijkende afspraken gelden over de levering en tarieven van Warmte en Koude.

Tarief Grootverbruik Warmte Capaciteitstarief

Tarief Grootverbruik Warmte Capaciteitstarief Blokverwarming

Bent u een zakelijke klant en heeft u een aansluiting van maximaal 100 kW? Dan valt u sinds 1 januari 2014 onder de Warmtewet. Bekijk uw tarief.

Service & Onderhoud

Comfort zonder zorgen

Voor onze WKO-systemen kunt u als eigenaar of verhuurder rekenen op service en onderhoud door Eneco.

De binnen-installaties voor warmte- en koudeafgifte zoals radiatoren, convectoren of vloerverwarming inclusief thermostaten of naregelingen, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

Of liever samen uw vraag oplossen

Contact met Eneco Zakelijk

Onze adviseurs beantwoorden al uw vragen over warmte en koude oplossingen.

Bel 088 - 89 53580
(gratis) op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur.

OF STUUR EEN BERICHT