Storing melden

 • Aan wie geeft u een gas- of elektriciteitsstoring in het energienetwerk door?

  Voor gas- of elektriciteitsstoringen waarvan de oorzaak niet in uw eigen energieinstallatie ligt, belt u het gratis nummer 0800-9009. 

 • Aan wie geeft u een warmtestoring of storing in de meetapparatuur door?

  Voor storingen in uw warmtelevering neemt u contact op met Eneco. Heeft u problemen met uw meetapparatuur, dan belt u met Stedin Meetbedrijf.

  Storingen warmte

  Bel het Eneco Warmte & Koude storingsmeldpunt 0800 - 0072 (gratis) voor storingen in de levering van warmte en warm tapwater.

  Bent u tuinders en heeft u een storing in de levering van warmte of CO2, bel dan 088 - 895 37 00.

  Storingen meetapparatuur

  Bel Stedin Meetbedrijf 088 - 895 26 00 (in kantooruren) voor storingen aan de elektriciteits- en/of gasmeter van uw bedrijf. Heeft u een ander meetbedrijf? Zoek dan in uw overeenkomst voor meterlevering de contactgegevens op van uw meetbedrijf. Of kijk via de link hieronder in het register van de netbeheerders. 

  Register netbeheerders

Neem contact op